Logo Rechtbank Noord-Holland schaduw
Rechtbank Noord-Holland

De rechtbank Noord-Holland

Rechtbank Noord-Holland verzorgt de rechtspraak in de provincie Noord-Holland buiten de regio Amsterdam. Zij heeft vestigingen in Haarlem, Alkmaar, Zaandam en Schiphol. Er werken circa 750 mensen. De rechtbank is onderverdeeld in de afdelingen privaatrecht, publiekrecht en bedrijfsvoering.

Rechtbank Noord-Holland bereidt zich voor op de modernisering van de rechtspraak, het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). KEI brengt veel veranderingen voor onze organisatie met zich mee, zowel in digitaal werken als in de manier waarop het werk is georganiseerd.
Goede rechtspraak bieden aan de samenleving stelt eisen aan de organisatie,  de interne processen én aan de medewerkers. Alleen gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers zijn in staat om dit  waar te maken. Medewerkers die weten wat ze doen en - vooral - voor wie ze het doen.

De rechtbank Noord-Holland wil de zorg voor de kwaliteit van rechtspraak combineren met verbeterde dienstverlening en behoud van de toegankelijkheid van rechtspraak. Externe oriëntatie is hierbij het sleutelwoord. De rechtbank is zich bewust van haar positie in de samenleving en de relatie tot de ketenpartners. Medewerkers handelen vanuit een open cultuur en zijn flexibel, betrokken, actief en leergierig. Kennisdeling en feedback vormen daarbij natuurlijke ingrediënten van het dagelijks handelen. 

Contactinformatie

Bezoekadres
Simon de Vrieshof 1
2019 HA HAARLEM

Postadres
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

telefoon023-888 4444
emailinfo@rechtspraak.nl
websitewww.rechtspraak.nl/