Logo Openbaar Ministerie schaduw
Openbaar Ministerie

Over het OM

Organisatie
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het landelijk parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en bestrijdt het functioneel parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude.
 
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, jaarlijks enkele honderdduizenden zaken. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De arrondissementsparketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van het ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. 

Taak van het OM
Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM heeft ook de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.
 
Het OM in de praktijk
Politie, OM en ketenpartners pakken misdrijven op daadkrachtige wijze aan. Na aanhouding van de verdachte wordt, afhankelijk van de ernst van het feit, waar mogelijk direct besloten of de verdachte een strafbeschikking of een dagvaarding krijgt. Verdachten krijgen een passende reactie, er wordt recht gedaan aan het slachtoffer en de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. Dat alles in een strafrechtketen waarin samen met de partners snel geschakeld wordt.
 
Wanneer de dader bekend is of makkelijk is op te sporen, wordt in principe altijd vervolgd. Veelplegers kunnen op speciale aandacht rekenen van het OM. Zij worden zwaarder gestraft dan degenen die voor het eerst in de fout gaan. Ook heeft het OM bijzondere belangstelling voor jeugdige daders. Door tijdig te in te grijpen wil het OM vermijden dat jeugdige daders de criminelen van de toekomst worden.
 
Meer informatie: www.om.nl

Arrondissementsparket Noord-Holland

Het parket Noord-Holland is een sprankelend parket, dynamisch en resultaatgericht. Een parket waar flexibele, energieke en betrokken mensen graag willen werken. Deze medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de provincie Noord-Holland en op de Luchthaven Schiphol. Het parket is gevestigd te Haarlem en bedient de rechtbank op de vestigingen in Haarlem, Alkmaar en Schiphol. De ZSM locatie is gevestigd op het hoofdbureau van de politie te Haarlem aan de Koudenhorn.
 

 

Contactinformatie

Bezoekadres
Simon de Vrieshof 1
2019 HA HAARLEM

Postadres
Postbus 601
2003 RP HAARLEM

telefoon088 699 1600
emailNoord-Holland@om.nl
websitewww.om.nl