Senior beleids- en gebiedsadviseur verkeer, vervoer, ruimte
Gemeente Amsterdam

WO   |   Tussen €3348 en €4859   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 20-1-2019)

Als integraal gebiedsadviseur adviseer je grootstedelijke gebiedsontwikkelingen op het gebied van verkeer, vervoer en openbare ruimte. Je analyseert (toekomstige) mobiliteitsopgaves, signaleert vraagstukken wat betreft de inrichting van de openbare ruimte en adviseert projectorganisaties, management en (gemeente) bestuur gevraagd en ongevraagd. Op basis van onderzoek en analyse ga je op zoek naar duurzame oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken en ruimteverdeling voor nieuwe grootstedelijke gebieden en transformatiegebieden. Je bent in staat zelfstandig te opereren, te adviseren en te overtuigen.

 

De functie

Je bent één van de zeven integraal gebiedsadviseurs binnen het team Metropool. In eerste instantie zal je inzet voornamelijk betrekking hebben op het gebied Zuidas. Je bent de belangrijkste schakel tussen de directies Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) en Zuidas. Onderdeel hiervan is het bijhouden van een overzicht van raakvlakken en gezamenlijke activiteiten. Hiervoor onderhoudt je binnen beiden directies relevante netwerken.

 

De Metropoolregio Amsterdam is één van de motoren van de Nederlandse economie. Steeds meer bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar de steden in de MRA en met name naar Amsterdam. De komende jaren groeit de stad verder (tot 2025 50.000 nieuwe woningen in Amsterdam alleen al). De druk op de openbare ruimte en de infrastructurele netwerken zal hiermee verder toenemen. Deze verdichting noodzaakt daarom tot investeringen in kwaliteitsverbetering en uitbouw van de stedelijke netwerken voor mobiliteit. Gezien de beperkte ruimte in de stad en de doorsnijding van bestaande structuren kennen deze opgaven een grote inhoudelijke en procesmatige complexiteit. Ook zal de verdichting effect hebben op de regionale- en rijks-infrastructuur, zoals de ring A10 en stations. De Zuidas is een hoogwaardige vestigingslocatie voor nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen. Daarnaast wordt er vanuit Zuidas gewerkt aan de realisatie van een omvangrijk en gemengd woningbouwprogramma. Ook is de directie Zuidas namens Amsterdam medeopdrachtgever voor het project Zuidasdok. Dit project voorziet in de uitbreiding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid, de vernieuwing van de knopen Amstel en Nieuwe Meer en de vernieuwing en uitbreiding van station Zuid.

 

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid Amsterdam? Heb je affiniteit en ervaring met complexe verkeerskundige vraagstukken binnen grootstedelijke gebiedsontwikkelingen? Ben je een verbinder, die ook van onderhandelen en aanpakken weet? Ben je analytisch sterk en daarbij resultaatgericht? Heb je ten slotte ruime ervaring in bestuurlijke advisering en processen? Dan ben jij de persoon die we zoeken om onze beleidsteam te versterken!

 

Werkzaamheden

 • Als integraal beleids- en gebiedsadviseur verkeer, vervoer en openbare ruimte ben verantwoordelijk voor:
 • Het borgen van belangen van verkeer, vervoer en openbare ruimte bij gebiedsontwikkelingen. Jij bent voor jouw deel van de stad (in eerste instantie: Zuidas) het eerste aanspreekpunt en de adviseur voor infrastructuur- en mobiliteitsvraagstukken van de toekomst;
 • Dit doe je gevraagd, maar ook ongevraagd, om zo proactief regie te voeren verkeer en vervoer netwerk en de openbare ruimte van de stad van morgen;
 • Het analyseren en onderzoeken van met name mobiliteitstrends en ontwikkelingen (zoals gericht MaaS systeem, datavraagstukken en Smart Mobility) in samenwerking met  o.a. de directies Zuidas, Ruimte & Duurzaamheid, Grond & Ontwikkeling, de Vervoerregio Amsterdam en het Rijk;
 • Jij adviseert over het uitvoeren en de inhoud van verkeersonderzoeken, waaronder de actualisatie van een Zuidas brede verkeerstudie;
 • Jij adviseert het bestuur, directies en management over de grote infrastructuur- en mobiliteitsvraagstukken op Zuidas, waaronder de kerncorridor naar Schiphol;
 • Jij adviseert de directie Zuidas over de Amsterdamse inbreng in het project Zuidasdok en de daarmee samenhangende raakvlakken op verkeers- en mobiliteitsgebied;
 • Je adviseert het projectmanagement van Zuidas bij het opstellen van diverse planproducten vanuit de gebiedsontwikkeling;
 • Verdere ontwikkeling van kennis van en werken aan mobiliteitsvraagstukken, grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerking.

Wij vragen

 • Jij hebt een afgeronde opleiding op wo niveau, bij voorkeur in de ruimtelijke sector, en bij voorkeur met ruimte werkervaring op dit gebied;
 • Jij bent instaat om complexe problemen om te zetten in gerichte (beleids-)adviezen;
 • Jij hebt een goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Jij hebt ervaring met projectleiding en procesmanagement;
 • Kennis en affiniteit met vervoersplanologie of verkeerskunde is een pre.

Competenties

 • Sterke analytisch vaardigheden in combinatie met een actiegerichte houding;
 • Impact, overtuigingskracht en een sterke verbinder;
 • Proactieve houding, flexibele inzetbaarheid en goed kunnen werken onder hoge werkdruk;
 • Verder ben je omgevingsbewust, kun je goed samenwerken en ben je inventief.

 

Wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

 

De organisatie

De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:

 • Integrale stedelijke programmering en kaderstelling;
 • Gemeentebrede invoering van assetmanagement;
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.

Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en Kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en Kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en Kaders werkt evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 20 januari 2019 onder vermelding van Senior beleids- en gebiedsadviseur verkeer, vervoer en openbare ruimte - 18120326.


De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over deze vacature

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Elsa Burke, management assistent, bereikbaar per mail: e.burke@amsterdam.nl.

Contactpersoon sollicitatie

Elsa Burke
Management assistente
e.burke@amsterdam.nl

Contactpersoon vacature

Elsa Burke
Management assistente
e.burke@amsterdam.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op RegioFlexWerk?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website