Griffier
Gemeente Waterland

HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   30 - 36 uur
Solliciteer (t/m 29-10-2020)

De gemeenteraad van Waterland zoekt een enthousiaste

Griffier
(voor 30-36 uur)

Gemeente Waterland

De gemeente Waterland is een gemeente in een mooie, landelijke omgeving, dichtbij grotere gemeenten als Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. We zijn een relatief kleine gemeente met een dynamische organisatie die vol in ontwikkeling is. In onze gemeente is alle ruimte voor verandering, initiatief en groei. Zodat jij en de gemeente blijven groeien. De gemeente Waterland heeft 17.000 inwoners. De gemeenteraad bestaat uit 17 leden, verdeeld over 6 fracties.

De raadsgriffie

De griffie bestaat uit de griffier en een griffiemedewerker/plv griffier, en biedt de benodigde ondersteuning aan de gemeenteraad. De griffie ondersteunt, informeert en adviseert de raad bij al zijn werkzaamheden en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Ook draagt de griffie zorg voor de organisatie en een goed verloop van de besluitvormingsprocessen en de informatievoorziening van de raad. Daarnaast adviseert de griffie over de inrichting en het gebruik van raadsinstrumenten, helpt bij het oplossen van vragen, en neemt initiatieven om de voorwaarden voor het functioneren van de raad.

Wat voor griffier zoeken wij

We zoeken een griffier die stevig in zijn of haar schoenen staat en zich uitstekend weet te bewegen in zijn of haar rol . Een griffier met hands-on mentaliteit, die processen vlot en nauwkeurig kan laten verlopen en een optimale informatievoorziening van en naar de raad kan bewerkstelligen. Daarnaast ben je in staat om strategisch en conceptueel te kunnen denken. 

Trends en ontwikkelingen in de samenleving weet je te vertalen naar nieuwe werkvormen of concrete verbetervoorstellen voor bestaande procedures. Adviezen onderbouw je met sterke argumenten. Je speelt een verbindende rol in een breed speelveld met (soms tegenstrijdige) belangen en kunt goed aanvoelen wat anderen beweegt. Het is noodzakelijk om makkelijk te kunnen schakelen tussen verschillende mensen en denkniveaus waarbij je je bewust bent van het effect van jouw eigen handelen op anderen. Tenslotte beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Wat ga je zoal doen

Je ondersteunt de gemeenteraad, ook in de personen van voorzitter en (duo)raadsleden, zowel procesmatig, facilitair, logistiek als secretarieel

Je verleent bijstand bij het opstellen van moties, amendementen, ini­ti­a­tief­voorstellen, schriftelijke vragen en het bewaken van de afdoening daarvan.

Je bent de vraagbaak voor raadsleden en adviseert hen ook pro-actief

Je zorgt voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming met de ambtelijke organisatie.

Je organiseert, in overleg met de gemeentesecretaris en binnen daarvoor te maken afspraken, de ambtelijke ondersteuning voor de raad en (duo)raadsleden

Je levert op een professionele wijze een bijdrage aan de bestuurlijke besluitvorming, en zorgt voor een, ook technisch, goed verloop van de raadsvergaderingen

Je doet voorstellen voor nieuwe vormen van democratie en burgerparticipatie, en organiseert de bijkomende werkvormen zoals expertmeetings en veldbezoeken

Je helpt bij regionale bijeenkomsten voor raadsleden van meerdere gemeenten

Je fungeert als spil in de interne en externe communicatie van de raad

Je zorgt voor ondersteuning als secretaris van commissies van de raad zoals de Rekenkamercommissie

Je geeft leiding aan de griffiemedewerker.

Wat vragen wij

Kandidaten hebben een HBO/academisch werk- en denkniveau; te denken valt aan bestuurskunde, politicologie of (staats- en bestuursrecht). Daarnaast vinden wij kennis van en werkervaring in een overheidsorganisatie of een vergelijkbare context van belang. Wij vragen een visie op het vakgebied van griffier. En wij verlangen flexibele inzetbaarheid, waaronder de bereidheid om regelmatig ’s avonds te werken.

 

Een volledige functiebeschrijving met competentieprofiel is te bekijken op www.waterland.nl/vacatures

Wat bieden wij

Een functie van 30-36 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring  een salaris van maximaal schaal 12. De CAO voor gemeenteambtenaren is van toepassing.

Integriteit

Onbesproken gedrag is een voorwaarde om de functie van Griffier te bekleden. Daarom vragen wij een integriteitsverklaring te ondertekenen en een verklaring omtrent gedrag te leveren.

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van het gestelde profiel nog inhoudelijke vragen hebben, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de werkgeverscommissie Trudy Willig, telefoon (06) 303 343 07. Voor de procedure kun je contact opnemen met Vivian Tolenaars, afdeling HR, telefoon (06) 151 605 42.

Reageren

Ben je bereid de uitdaging aan te gaan, dan zien wij jouw brief met motivatie en actueel Curriculum Vitae graag tegemoet voor 30 oktober a.s.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op 10 november 2020.
Een eventueel twee­de gesprek staat gepland voor 18 november 2020. De gesprekken vinden plaats in de avonduren.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Contactpersoon sollicitatie

Vivian Tolenaars
HR adviseur
06-151 605 42
vivian.tolenaars@waterland.nl

Contactpersoon vacature

Trudy Willig
voorzitter van de werkgeverscommissie
06-303 343 07
vivian.tolenaars@waterland.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op RegioFlexWerk?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief schrijven
Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website