Bedrijfsjurist
Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

WO   |   Maximaal €75136   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 31-12-2022)

2064 Bedrijfsjurist

 

Ben jij een zelfstandige en daadkrachtige jurist met ervaring in het adviseren van directie, management en medewerkers in complexe juridische vraagstukken? Als ervaren adviseur lever jij een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de juridische kaders, door de inbreng van je expertise.

 

Bekijk de uitdaging

In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Onze taak is het reguleren van deze ontwikkelingen, die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Wij zorgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bodem, bouw en milieu.

 

Als Bedrijfsjurist ben je verantwoordelijk voor de juridische bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Je verstrekt onder meer juridisch advies over vraagstukken op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheid, privacy en aanbestedingen. Je stelt convenanten, (verwerkers)overeenkomsten en/of algemene voorwaarden op en screent deze. Je bent in staat om complexe vraagstukken zelfstandig te begeleiden en je adviseert over (Europese) aanbestedingen. Daarnaast houd jij je bezig met mandateringsbesluiten. Tevens denk en werk je mee aan de optimalisatie, zichtbaarheid en professionaliteit van de juridische afdeling en beheer je de verzekeringsportefeuille. Het geven van interne trainingen aan onze organisatie om de juridische bewustwording te vergroten, maakt eveneens onderdeel uit van je werkzaamheden.

 

Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

·         Je begrijpt het spanningsveld tussen ‘regels zijn regels’ en ‘iedere situatie is anders’ en de zorgvuldige afwegingen die nodig zijn.

·         Je hebt gevoel voor integraal werken en weet verschillende belangen te onderkennen en met elkaar te verbinden.

·         Je bent enerzijds in staat mee te denken en je flexibel op te stellen en anderzijds een stevige gesprekspartner te zijn voor directie en management.

·         Je blijft uitstekend op de hoogte van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

·         Je bent in staat bij de advisering rekening te houden met betrokken belangen en wensen van anderen en hebt gevoel voor politiek bestuurlijke zaken.

·         Als jurist geef je zelfverzekerd advies en neem je jouw verantwoordelijkheid.

 

Waarom jij?

Voor al onze medewerkers staat als competentie omgevingsbewustzijn bovenaan. Daaronder verstaan wij: goed op de hoogte zijn van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat leeft bij alle belanghebbenden, en daar invoelend en oplossingsgericht mee omgaan.

 

Je signaleert juridische knelpunten en risico’s en acteert daarop door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Je bent in staat adviezen mondeling en schriftelijk op heldere wijze voor het voetlicht te brengen. Je vindt het leuk om samen met anderen aan een dossier te werken, maar werkt ook graag zelfstandig. Je bent analytisch ingesteld en in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Je bent een generalist en schakelt snel tussen verschillende belangen en vraagstukken. Je bent kritisch, maar hebt een positieve en oplossingsgerichte instelling en lef.

Je beschikt over een afgeronde opleiding WO Rechtsgeleerdheid; afstudeerrichting privaatrecht én staats- en bestuursrecht is een pré. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als jurist op het rechtsgebied privaatrecht. Omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit.

 

Bekijk ons aanbod

Het team Juridische Expertise B maakt onderdeel uit van de directie Regulering en Expertise en bewaakt de juridische kaders bij de Omgevingsdienst NZKG. Het team bestaat uit ongeveer 16 juristen, variërend van juridisch adviseur I (zwaarst) tot en met III. Alle juristen hebben naast hun generieke kennis van het bestuursrecht een specialisatie gericht op onze praktijk.

 

Het grootste deel van de werkzaamheden van het team is gericht op juridische advisering bij de uitvoering van de wettelijke taken in het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo is het team ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor de opdrachtgevers. Ook zorgt het team voor de vertegenwoordiging van verschillende besturen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast levert het team als juridisch kennis- en expertisecentrum via diverse externe platforms input bij ontwikkelingen in het wettelijk stelsel van het Omgevingsrecht en daaraan gerelateerd beleid. Het team vervult ook de juridische functie voor de bedrijfsvoering.

 

De waardering voor deze functie is schaal 11. Afhankelijk van relevante ervaring, kennis en vaardigheden kan de aanloop in schaal 10 plaatsvinden. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en ligt tussen de € 45.282 en € 75.136 per jaar (schaal 10 en 11 CAO provinciale sector). 32 uur is bespreekbaar. We sluiten een overeenkomst voor de duur van een jaar (bij wijze van proef) maar streven bij gebleken geschiktheid naar een relatie voor langere termijn.

 

De Omgevingsdienst NZKG volgt de rechtspositieregeling die ook voor de provincies geldt. Daarbij bieden wij een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden waaronder een bijdrage in de ziektekosten, een sportbijdrage en een volledige OV-vergoeding woon-werkverkeer. Daarbij bieden we een Individueel Keuze Budget (IKB). Het budget is 22,37% van je bruto jaarsalaris en bestaat uit verschillende componenten, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en extra verlof. Er is een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van € 5.000,00.

 

In onze visie op het werken in de toekomst gaan uit van gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Ons kantoor bevindt zich direct naast station Zaandam. Waar je ook werkt: op kantoor, thuis of op een andere locatie, wij bieden je de apparatuur en faciliteiten om je werk goed te kunnen uitvoeren.

 

Kom werken aan de toekomst

Wil jij je horizon verbreden en met jouw expertise een bijdrage leveren aan de duurzaamheid en veiligheid van het Noordzeekanaalgebied? Solliciteer dan nu en kom werken aan de toekomst. Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie, het team of de organisatie? Neem dan contact op met Linda van Vliet, teammanager Juridische Expertise B, via linda.van.vliet@odnzkg.nl of tel. 06 28 69 88 78.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Medewerkers van de OD NZKG genieten voorrang. Met vragen over de procedure kun je terecht bij Inge Blom, HR-adviseur, via inge.blom@odnzkg.nl of tel. 06 43 24 10 57.

Competenties

Verantwoordelijkheid
Omgevingsbewustzijn
Besluitvaardigheid
Initiatief
Plannen en organiseren
Betrouwbaar

Contactpersoon sollicitatie

HR Helpdesk
hrhelpdesk@odnzkg.nl

Contactpersoon vacature

HR Helpdesk
hrhelpdesk@odnzkg.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op RegioFlexWerk?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website