Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting & Sport
Gemeente Haarlem

WO   |   Tussen €5021 en €5021   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 19-12-2022)
Jij kan een bijdrage leveren aan voldoende onderwijscapaciteit voor alle scholieren in Haarlem en Zandvoort! Jij zorgt er onder andere voor dat alle schoolgebouwen in de stad en dorp (blijvend) voldoen aan alle moderne eisen. Daarnaast werk je aan sportvoorzieningen en sportstimulering van onze inwoners met onze uitvoerende partners.
Je werkt binnen de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport (JOS) zowel voor team onderwijshuisvesting (18) uur als team sport (18 uur).
 • Je houdt je bezig met allerlei vraagstukken ten aanzien van huisvesting van het onderwijs.
 • Je geeft mede uitvoering aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en hebt hiervoor regelmatig contact met schoolbesturen en directies en fungeert als accounthouder voor deze scholen.
 • Je begeleidt en beoordeelt aanvragen die schoolbesturen indienen voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw, renovaties en uitbreidingen van scholen. Hierbij ben je vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en financiële afrekening betrokken. Je werkt in regie, adviseert en controleert de stappen die noodzakelijk zijn om tot realisatie van ontwikkelingen te komen. De verantwoordelijkheid voor het bouwproces ligt meestal bij de schoolbesturen.
 • Een belangrijke deel van je taak is het begeleiden, bewaken en controleren van de financiële middelen voor de projecten die uitgezet worden bij de schoolbesturen.


Weet jij de kracht van sport optimaal te benutten?
 • Samen met je team sport en in samenwerking met sportverenigingen en andere partners in de stad, ontwikkel je beleid op één of meerdere van de volgende gebieden: sportaccommodaties, sport en bewegen in de openbare ruimte, sportstimulering en het benutten van de kracht van sport als middel.
 • Je implementeert ingezet sportbeleid door speerpunten verder te ontwikkelen en regie te voeren over de uitvoering en vernieuwing van de Sportnota 2017+ (Zandvoort) en/of uitvoering van de Agenda voor de Sport 2020+ (Haarlem), het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018-2028 'sport aan zet' (Haarlem) en de Brede Regeling Combinatiefuncties (Zandvoort en/of Haarlem).
 • Je gaat werken aan het nieuwe speerpunt sporten en bewegen in de openbare ruimte genoemd in het coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad 2022-2026'. De ambitie is om in 2023 tot een integraal beleids- en uitvoeringsplan te komen voor dit onderwerp.
 • Je voert (mede) regie over het meerjaren investeringsplan en voor sportaccommodaties en hebt veelvuldig afstemming met de opdrachtnemer van het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties (SRO Kennemerland) en de klankbordgroepen voor sport in Haarlem.


Functie-eisen
 • Je hebt kennis op het gebied van onderwijshuisvesting, sport en bewegen in de openbare ruimte en sportstimulering en hebt affiniteit met (sport- & onderwijs)accommodatiebeleid; de ontwikkeling en instandhouding van binnen- en buitensportaccommodaties en schoolgebouwen.
 • Je hebt academisch denk- en werkniveau en minimaal drie jaar werkervaring.
 • Je kunt makkelijk compact en helder schrijven, kan probleemanalyses maken en deze vertalen naar adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad.
 • Je bent een professioneel adviseur voor je wethouder.
 • Als echte netwerker ben je een stevige gesprekspartner voor de beleidsafdelingen en externe organisaties en weet je de verbindingen te stimuleren en versterken tussen de domeinen sport, onderwijs, cultuur, zorg, gezondheid en welzijn; zowel binnen de gemeente als bij externe organisaties.


Arbeidsvoorwaarden
 • Een dynamische functie in een hardwerkend, professioneel en gezellig team van 4 collega's onderwijshuisvesting en 5 collega's sport.
 • Wij vinden persoonlijke groei belangrijk en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen, certificeringen en overige cursussen via onze 'Academie Haarlem'. Ook bieden wij loopbaan coaching en denken we graag mee in jouw ontwikkelpad binnen de organisatie.
 • Een dienstverband voor 36 uur per week. Je start met een jaarcontract dat we bij goed functioneren graag omzetten in een vast contract. De dagen zijn bespreekbaar evenals de mogelijkheid om hybride te werken. Je krijgt een mobiele telefoon en een laptop of tablet.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.021,- bruto per maand (schaal 10A) bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 • Daarbovenop krijg je 17,05% Individueel Keuze Budget. Met het IKB maak jij keuzes die bij jou passen en stel je zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden samen. Je kunt bijvoorbeeld je maandinkomen aanvullen met een deelbetaling vanuit het IKB. Of je kunt het omzetten in extra verlof of bruto-netto voordelen behalen bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, een sportabonnement of een opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed.
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. ABP is het pensioenfonds voor de Overheid en biedt onze werknemers een goede pensioenregeling.
 • Wij werken met een grote diversiteit aan mensen. Divers in cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. We willen de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om op alle vlakken goede resultaten te behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort en een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt.


Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 18 december 2022 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Lelieveld, senior beleidsadviseur onderwijshuisvesting, tel. nr. 06-18294965 of hlelieveld@haarlem.nl of Michiel Lems, senior beleidsadviseur sport, tel.nr 023-5114514 of mlems@haarlem.nl . Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersoon sollicitatie

Werving &Selectie
wervingenselectie@haarlem.nl

Contactpersoon vacature

Werving &Selectie
wervingenselectie@haarlem.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.