Veldregisseur OGGZ
Veiligheidsregio Kennemerland

HBO   |   Tussen €4010 en €5773   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   28 uur
Solliciteer (t/m 1-12-2023)

Professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst

Voor het cluster Maatschappelijke Zorg van de sector Preventie, Advies & Crisis van GGD Kennemerland zoeken we een:

 

Veldregisseur OGGZ     
v
oor 28 uur per week in Haarlem

max. €4 490,11 (schaal 11) bij 28 uur.

Tijdelijk voor een jaar met intentie tot vaste aanstelling

 

Dit ga je doen

De Veldregisseur OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) heeft de verantwoordelijkheid voor de procesregie binnen de OGGZ zorgketen van de Maatschappelijke Opvang (MO), maar ook buitenslapers en cliënten die overlast geven in de openbare ruimte horen hierbij.
De taak van de Veldregisseur OGGZ is het monitoren en interveniëren bij knelpunten op individueel cliëntniveau, interveniëren bij stagnatie van hersteltrajecten bij ketenpartners of GGD en het gericht werken aan definitieve uitstroom uit de MO. Kernwoorden zijn ondersteuning, afstemming en coördinatie.

 

Als Veldregisseur OGGZ

 • werk je nauw samen met de procesondersteuner Veldregie en geeft hem/haar inhoudelijke aansturing
 • zie je er op toe dat voor iedere cliënt een trajecthouder is benoemd en een trajectplan is opgesteld
 • adviseer en ondersteun je ketenpartners en de trajecthouders bij de uitvoering van de trajecten;
 • beoordeel je éénzijdige zorgbeëindigingen die worden aangevraagd;
 • bewaak je de voortgang van de uitvoering van de trajecten, m.n. gericht op uitstroom;
 • los je stagnatie van hersteltrajecten en/of andere knelpunten in de uitvoering van het trajectplan samen met betrokken partijen op. De Veldregisseur OGGZ kan interveniëren wanneer een behandel-/begeleidingstraject stagneert, bijv. door alle betrokken ketenpartners bij elkaar te roepen en een oplossing te forceren volgens het escalatiemodel. De Veldregisseur OGGZ kan ook op eigen initiatief in actie komen;
 • wijs je indien nodig, in geval van schorsing een time outbed toe; 
 • ben je voorzitter van het Operationeel Overleg Zorg Haarlem, het Operationeel Overleg Zorg MO Haarlemmermeer en het Operationeel Overleg Veiligheid;
 • neem je actief deel aan het Beleidsoverleg OGGZ gericht op oplossen van structurele knelpunten in de MO via de beleidsregie en ketenregie
 • signaleer en analyseer je lacunes en structurele knelpunten in de hulpverleningsketen (kwantitatief en kwalitatief) (bv lange wachtlijsten en niet beschikbaar zijn van bepaalde behandeling) en adviseer je de ketenpartners en ketenregisseur van gemeente Haarlem. Je draagt bij aan het ontwikkelen van structurele oplossingen. Daarvoor overlegt de Veldregisseur regelmatig met de trajecthouders en ketenpartners enerzijds en de aangewezen ambtenaren / ketenregisseurs van de gemeente anderzijds. Specifieke aandacht van de Veldregisseur blijft nodig op momenten en plaatsen in de keten waar de cliënt afgewezen of verwezen wordt;
 • rapporteer je elke drie maanden aan de gemeente Haarlem;
 • initieer en implementeer je nieuwe keten- of netwerkprocessen.
 • hebben registratiesystemen weinig geheimen voor je en ben je bedreven en in staat om data te genereren, analyses te maken en rapportages op te stellen.
 • ben je actief betrokken bij overleggen en ontwikkelingen binnen het cluster Maatschappelijke Zorg.

 

We zijn op zoek naar een professionele verbinder met een grote mate van zelfstandigheid. Een collega die samen met ons gemotiveerd en enthousiast inhoud wil geven aan de uitdagingen binnen de OGGZ.

 

Waar kom je terecht?

Het cluster Maatschappelijke Zorg biedt aan inwoners en professionals een vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken[1]. De cliënten van het cluster Maatschappelijke Zorg behoren tot de OGGZ en zijn mensen met een eigen verhaal en zeer complexe, meervoudige problematiek. Het zijn mensen waar ernstige zorgen om zijn en die soms overlast veroorzaken. Zij vragen zelf vaak geen hulp, zijn veelal dakloos (geweest) of dreigen uit huis gezet te worden, mijden de zorg en hebben een afwijzende houding bij elk zorgaanbod dat gedaan wordt

 

Kom jij werken bij ons?

 • Afhankelijk van jouw kennis en ervaring word je ingeschaald in schaal 11 (max. € 5.773,-- op basis van 36 uur).
 • Aangevuld met uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 18,63% van het bruto jaarsalaris. Extra verlofuren? Extra pensioen? Een nieuwe fiets? Vakantiegeld? Dat bepaal je zelf.
 • Bij werken buiten kantoortijden heb je recht op een piket- of andere vergoeding volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK.
 • Je komt terecht bij een dynamische (crisis)organisatie met o.a. brandweer, GGD, Veilig Thuis en Ambulancezorg.
 • Flexibele werktijden; thuiswerken is mogelijk, in sommige functies werken wij hybride; wij hebben ook vergoedingen voor thuiswerken en thuiswerkmiddelen;
 • Je kunt je blijven ontwikkelen door het volgen van opleidingen, trainingen en workshops waarbij ook ruimte is voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling;
 • Werkplezier binnen een organisatie die zich blijft ontwikkelen en lerend is.

 

Wanneer pas je bij ons?

 • Je hebt relevante werkervaring met de OGGZ doelgroep in een vergelijkbare functie en een opleiding op HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Je staat stevig in je schoenen en weet het hoofd koel te houden.
 • Daarnaast heb je een creatieve, flexibele, onderzoekende opstelling om samen met alle betrokkenen tot passende oplossingen te komen.
 • Je bent gericht op resultaat.
 • Goede sociale en contactuele eigenschappen zijn essentieel. Je communiceert helder en professioneel, zowel mondeling als schriftelijk met andere organisaties en ketenpartners en bent in staat om op een constructieve wijze samen te werken.
 • Je bent een verbinder: je beweegt je gemakkelijk tussen relaties en (on)bekende contacten, bevordert samenwerking en legt nieuwe contacten.
 • Ook heb je gevoel voor en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie extern en bent daarbij gesprekspartner op verschillende niveaus.
 • Bovendien ben je in staat om complexe situaties snel in te schatten en daar inventief en creatief op te reageren.
 • Je hebt een breed overzicht over het werkterrein van zorginstellingen en maatschappelijke instellingen.
 • Je hebt ervaring met registratiesystemen en verwerking van statistische gegevens.

 

Solliciteren?

Enthousiast geworden? Wij ontvangen dan graag jouw reactie met een cv en motivatiebrief. Je kunt uiterlijk reageren tot 1 december 2023. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met
* Sylvia Roskam, Veldregisseur OGGZ, tel 06 2762 9560
* Claire Morssink, clustermanager Maatschappelijke Zorg, 06 12 05 73 92,  cmorssink@vrk.nl


De sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf 11 december 2023.

 

Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnenkomen via www.werkenbijdevrk.nl. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

* De VRK wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers volop wil benutten.
* Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.vrk.nl.
* Wij vragen nieuwe collega’s een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) te overleggen.

 

 

[1] De OGGZ taken binnen cluster Maatschappelijke Zorg (MZ) omvatten het Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland, Hygiënisch Woningtoezicht, Zorgcoördinatie en Bemoeizorg vanuit Vangnet & Advies, de Veldregisseur OGGZ,  het verpleegkundig spreekuur voor daklozen ‘Damiate’ en het Loket BCT (Brede Centrale Toegang). Ook de coördinatie en het secretariaat van het ‘Vroegsignaleringsoverleg personen met verward gedrag’ VSO vallen onder de taken van het cluster MZ.

 

GGD Kennemerland

GGD Kennemerland bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid van de ruim half miljoen inwoners van de Veiligheidsregio Kennemerland. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor onze burgers. GGD Kennemerland is een energieke organisatie met circa 400 medewerkers en bestaat uit Preventie, Advies & Crisis, Jeugdgezondheidszorg, Ambulancezorg, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis. Samen voeren wij een verscheidenheid aan taken uit: van consultatiebureau tot Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, van infectieziektebestrijding tot medische milieukunde. GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Kijk voor meer informatie over onze GGD op www.ggdkennemerland.nl en voor meer algemene vragen kun je de website raadplegen van Veiligheidsregio Kennemerland www.vrk.nl.

 

De VRK

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de negen gemeenten in de regio. Zij bestaat uit de GGD (Ambulancezorg, Preventie, Advies & Crisis, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis), de Brandweer, Crisisbeheersing Kennemerland, Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland, Veilig Thuis en ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1400 medewerkers (inclusief vrijwilligers). Het verzorgingsgebied van de VRK telt ruim een half miljoen inwoners. Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle Veiligheidsregio’s in Nederland.

 

Wij willen ons ontwikkelen naar het regionale kennis-en expertisecentrum voor fysieke veiligheid en publieke gezondheid in Kennemerland! Ons handelen reflecteert wat wij als VRK(-ers) willen uitstralen; professioneel, collegiaal, klantgericht en betrouwbaar.

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

Competenties

Flexibiliteit
Creativiteit
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Regisseren
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Recruitment VRK
recruitment@vrk.nl

Contactpersoon vacature

Sylvia Roskam
Veldregisseur OGGZ
06 27629560
sroskam@vrk.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op RegioFlexWerk?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website