Logo Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is in beweging. We willen af van onnodige controle en knellende procedures die een doel op zich lijken te zijn geworden. We willen wendbaar en flexibel zijn: in staat zijn om op tijd om te gaan met veranderende omstandigheden op een strategische manier. We willen professioneel en waarden gedreven handelen en ons daarbij laten leiden door wat de Haarlemmermeerse samenleving van ons vraagt. Dit vraagt een mensgerichte benadering en een scherp oog voor specifieke situaties. Wij willen graag een organisatie zijn waar ‘slimmer’ werken en organiseren ingebed is in de cultuur. Wat we vandaag doen, doen we morgen beter!

We bieden onze medewerkers optimale ontwikkelingsmogelijkheden door ze in te zetten op hun talenten. We zijn hierdoor flexibel en wendbaar en  makkelijker in staat om in te spelen op veranderingen, zowel buiten als binnen de organisatie. Als werkgever zijn wij continue op zoek naar de juiste match die voldoet aan de wensen van zowel werkgever als werknemer met daarbij diverse vormen van arbeidsrelaties.
 
Wie wil dat niet? Slimmer werken, je vak uitoefenen en je talenten optimaal inzetten.  
 

Contactinformatie

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
2132TZ HOOFDDORP

Postadres
Postbus 250
2130AG HOOFDDORP

telefoon0900-1852
emailhrm@haarlemmermeer.nl
websitewww.haarlemmermeer.nl